www.francescani.net =>>> www.ofmconv.net

 

Szukajcie nas pod adresem: www.ofmconv.net
Zapraszamy do zapoznania się z odnowioną stroną internetową Zakonu
UWAGA!!!
Jeśli po wpisaniu nowego adresu [www.ofmconv.net] otwiera sie strona poprzednia [www.francescani.net],
konieczne jest oczyszczenie pamięci przeglądarki internetowej!

-------------

Búscanos en: www.ofmconv.net
Le invitamos a familiarizarse con la página web renovada de la Orden
ATENCIÓN!!!
Si escribir la dirección del sitio [www.ofmconv.net] abre la página anterior [www.francescani.net],
es necesario vaciar la memoria del navegador

-------------

Look for us at: www.ofmconv.net
We invite you to familiarize yourself with the renewed website of the Order
ATTENTION!!!
If writing address of the site [www.ofmconv.net] opens the previous page
[www.francescani.net] it is necessary to erase the cache of your browser.

-------------

Cercateci a: www.ofmconv.net
Vi invitiamo a familiarizzarsi con il rinnovato sito web dell'Ordine
ATTENZIONE!!!
Se scrivendo indirizzo del sito [www.ofmconv.net] si apre la precedente pagina web [www.francescani.net],
è necessario svuotare la memoria del tuo browser.